your shopping cart is empty

Գնել հիմա
×
 • hot
 • hot

Կարմիր տեղական-հոլանդական վարդեր

240 RUB

Բարձրությունը ՝ 60-70 սմ 

Կարմիր տեղական-հոլանդական վարդեր
 • hot

240RUB

Բարձրությունը ՝ 60-70 սմ 

1
 • hot
 • hot

Հոլանդական կարմիր վարդեր

347 RUB

Բարձրությունը ՝ 70-80 սմ Փաթեթավորման տեսակները ՝ թղթային - 3000 դր.  և ժապավենով - 1500 դր. 

Հոլանդական կարմիր վարդեր
 • hot

347RUB

Բարձրությունը ՝ 70-80 սմ Փաթեթավորման տեսակները ՝ թղթային - 3000 դր.  և ժապավենով - 1500 դր. 

1
 • hot
 • hot

Սպիտակ վարդեր

278 RUB

Բարձրությունը ՝ 60-70 սմ

Սպիտակ վարդեր
 • hot

278RUB

Բարձրությունը ՝ 60-70 սմ

1
 • hot
 • hot

Փնջավոր վարդերի փունջ

5830 RUB

25 ճյուղ

Փնջավոր վարդերի փունջ
 • hot

5830RUB

25 ճյուղ

1
 • hot
 • hot

Կակաչների փունջ

4170 RUB

25 կակաչ

Կակաչների փունջ
 • hot

4170RUB

25 կակաչ

1
 • hot
Սպիտակ տեղական-հոլանդական վարդեր
 • hot

240RUB

1
 • hot
Սպիտակ վարդերով փունջ
 • hot

3830RUB

1
 • hot
Ջումիլիա վարդերով փունջ
 • hot

3830RUB

30*25

1
 • hot
Դեղին կակաչներով փունջ
 • hot

1820RUB

20*15

1
 • hot
 • hot

Նարնջագույն վարդեր

331 RUB

Բարձրությունը ՝ 70-80 սմ 

Նարնջագույն վարդեր
 • hot

331RUB

Բարձրությունը ՝ 70-80 սմ 

1
 • hot
 • hot

Սվիթնես վարդեր

360 RUB

Բարձրությունը ՝ 80-90  սմ 

Սվիթնես վարդեր
 • hot

360RUB

Բարձրությունը ՝ 80-90  սմ 

1
 • hot
 • hot

Մանուշակագույն վարդեր

417 RUB

Բարձրությունը ՝ 80-90  սմ'

Մանուշակագույն վարդեր
 • hot

417RUB

Բարձրությունը ՝ 80-90  սմ'

1