your shopping cart is empty

Գնել հիմա
×
 • hot
 • hot

Կարմիր տեղական-հոլանդական վարդեր

3.2 EURO

Բարձրությունը ՝ 60-70 սմ 

Կարմիր տեղական-հոլանդական վարդեր
 • hot

3.2EURO

Բարձրությունը ՝ 60-70 սմ 

1
 • hot
 • hot

Հոլանդական կարմիր վարդեր

4.5 EURO

Բարձրությունը ՝ 70-80 սմ Փաթեթավորման տեսակները ՝ թղթային - 3000 դր.  և ժապավենով - 1500 դր. 

Հոլանդական կարմիր վարդեր
 • hot

4.5EURO

Բարձրությունը ՝ 70-80 սմ Փաթեթավորման տեսակները ՝ թղթային - 3000 դր.  և ժապավենով - 1500 դր. 

1
 • hot
 • hot

Սպիտակ վարդեր

3.5 EURO

Բարձրությունը ՝ 60-70 սմ

Սպիտակ վարդեր
 • hot

3.5EURO

Բարձրությունը ՝ 60-70 սմ

1
 • hot
 • hot

Փնջավոր վարդերի փունջ

76 EURO

25 ճյուղ

Փնջավոր վարդերի փունջ
 • hot

76EURO

25 ճյուղ

1
 • hot
 • hot

Կակաչների փունջ

55 EURO

25 կակաչ

Կակաչների փունջ
 • hot

55EURO

25 կակաչ

1
 • hot
Սպիտակ տեղական-հոլանդական վարդեր
 • hot

3.2EURO

1
 • hot
Սպիտակ վարդերով փունջ
 • hot

52.5EURO

1
 • hot
Ջումիլիա վարդերով փունջ
 • hot

52.5EURO

30*25

1
 • hot
Դեղին կակաչներով փունջ
 • hot

25EURO

20*15

1
 • hot
 • hot

Նարնջագույն վարդեր

4.5 EURO

Բարձրությունը ՝ 70-80 սմ 

Նարնջագույն վարդեր
 • hot

4.5EURO

Բարձրությունը ՝ 70-80 սմ 

1
 • hot
 • hot

Սվիթնես վարդեր

5 EURO

Բարձրությունը ՝ 80-90  սմ 

Սվիթնես վարդեր
 • hot

5EURO

Բարձրությունը ՝ 80-90  սմ 

1
 • hot
 • hot

Մանուշակագույն վարդեր

5.5 EURO

Բարձրությունը ՝ 80-90  սմ'

Մանուշակագույն վարդեր
 • hot

5.5EURO

Բարձրությունը ՝ 80-90  սմ'

1